Skin Care in your 30’s – the do’s and don’ts in your routine

Skin care in your 30s

Skin care in your 30's can be a little tricky. I didn't believe my sister when she said that a lot of things feel different once you turn 30. Boy oh boy, she was so right. The hangovers last for days, loosing weight is not as easy as it was in my early 20's, and my skin gets direr and drier by the minute, even though I have a combination skin that was leaning towards oilier side.  Here I am, turning 31 in two weeks, with a changed routine and still learning. I am writing this post in order to share my experience with the changes I have gone through and the products I have been using. All the do's and don'ts in your skin care routine in your 30's.

Негата на кожа во 30-тите години  знае да биде малку „зезната“. Не и верував на сестра ми кога ми кажуваше: „Чекај сестро наполни 3о, ќе те видам на овие години како ќе изгледаш и за што се ќе имаш време да правиш во животот„. Оф боже како беше во право. Мамурните утра се претвораат во денови, симнувањето на килограми не оди така лесно како во моите рани дваесети, а мојата кожа, мојата кожа станува посува со секоја помината минута, а имав кожа којашто е комбинирана со тенденција да биде масна. Тука сум јас, на прагот на 31-вата година, со променета рутина и сеуште учам за тоа што и прија на мојата кожа сега и кои дополнителни промени треба да ги воведам во мојата рутина. Затоа и го пишувам овој пост, можеби некој од вас поминува низ истите промени па би сакал да прочита и добие идеја за тоа што можеби треба да воведе или отстрани од својата рутина.

Skin care

What changes does the skin might experience in your 30s?

 1. Dry skin

First changes that one might experience is dry skin. That is because the skin is not as good in holding hydration anymore. As we get older our skin stops creating as much hyaluronic acid. Because of slower skin cell turnover the top layer of the skin is not as good at producing NMF as we get to our 30s.

2. Dull skin

Another side effect of lower skin cell turnover (as we get older the rate of our skin cell turnover gets to slow down, the cycle of cell turnover in children is 14 days, adults 28 - 35 days) is the appearance of dull skin. The skin is not as radiant as before, because of the dead skin cell build-up.

3. Volume loss

Another issue that we may be facing in our 30's is volume loss. Our skin is not as good in fighting environmental aggressors and starts to loose collagen and elastin over certain period of time. Wrinkles on the forehead may be showing their first appearance, bags under the eyes may become more prominent etc. These changes are often as a result of certain lifestyle habits and life in general (the everyday struggle of balancing personal, professional and  family life).

4. Cystic acne

Cystic acne are very common to appear at women in their 30's mainly as a result of hormones, lifestyle factors, oral contraception, pregnancy, lactation, stress. Stress hormones increase the oil production and cause the appearance of acne. Our diet can also be a trigger and cause acne.

5. Irritates easily

The skin is a lot more prone to irritation and less tolerant to external factors like hot and cold weather, harsh cleansers, using a lot of active ingredients etc.

6. Redness and flushing, Rosacea

Rosacea is chronic inflammatory skin condition that manifests as redness, flushing, blushing and rep pimple-like bumps that can be triggered and worsened by a number of factors like hormones, weather changes, stress, spicy foods, hot beverages, chocolate, caffeine.

7. Hyperpigmentation

As a result of a life time of sun exposure, dark spots and hyperpigmentation can appear on the skin. Acne heals leaving dark marks behind, that doesn't fade as fast as in our 20's.

Со кои промени се соочува кожата во триесетите години?

 1. Сува кожа

Она што прво забележав кај мене е зачестеноста на деновите кога кожата ми е сува. Ако тие периоди беа резервирани само за зимските денови сега не бираат денови и сезони. И за ова има објаснување. Кај жените во 3о-тите години кожата станува се посува затоа што ја губи способноста за задржување на влагата и хидратацијата. Како што старееме нашата кожа произведува помала количина на хијалуронска киселина. Исто така како резултат на успорениот процес на обнова на клетките на кожата, површинскиот слој на кожата не е најефикасен во произведување на доволно природни хидратантни фактори (NMF).

2. Изглед на уморна кожа

Друг спореден ефект на успорениот процес на обнова на клетките на кожата (како што старееме брзината на обнова на клетките на кожата се намалува, тој циклус кај децата трае 14 дена, кај возрасните од 28 до 35 дена) е изгледот на уморна кожа без сјај и свежина. Тоа се случува како резултат на акумулирање на мртви клетки на површинскиот слој на кожата.

3. Губење на волуменот

Уште еден проблем со којшто може да се соочиме во 30-тите години е губење на волуменот на лицето. Нашата кожа не е веќе толку успешна во борбата со агресорите од околината и се соочува со намалено производство на колаген и еластин. Може да ги забележите првите бори на вашето чело и околуочната регија. Овие промени многу често може да се јават и како резултат одредени навики коишто се дел од нашиот животен стил како и од секојдневната борба да се воспостави одреден баланс помеѓу семејството, кариерата и личната благосостојба.

4. Цистичн акни

Цистичните акни се многу вообичаена појава кај жените во овие години, најчесто како резултат на хормоните, останати животни фактори, орална контрацепција, бременост, лактација, стрес. Хормонот на стрес придонесува до зголемено лачење на себум што може да предизвика појава на акни. Исхраната исто така може да има големо влијание во појавата на акни.

5. Иритации

Кожата станува се повеќе склона на појава на иритации и помалку толерантна на надворешни фактори како екстремно топло и ладно суво време, агресивни чистачи за лице, користење на многу активни состојки одеднаш итн.

6. Црвенила и розацеа

Розацеата е хронична инфламаторна состојба на кожата којашто се манифестира со црвенила, избувнување, заруменување, мали црвени точки - испакнатини на лицето, текстура и сл. Фактори коишто може да ја предизвикаат или да ја влошат оваа состојба се хормоните, временските промени, стресот, зачинетата храна, топлите напитоци, чоколадото, кафеинот и др. Многу често се јавува во оваа доба од животот.

7. Хиперпигменатција

Како резултат на секојдневното изложување на сончеви зраци, на кожата се јавуваат флеки и хиперпигментација. Акните по нивното заздравување оставаат флеки коишто не избледуваат така лесно како во нашите 20-ти. Мислам дека ова е  една од работите коишто најмногу ме иритира овој период, избледувањето на лузни од акни стана макотрпен процес во мојата рутина.

 

Skin care products

What products and active ingredients to use in your 30's?

 1. Dry skin - solution

Incorporate toners into your routine. Just be aware, when choosing which toners to use, keep in mind that they should hydrate not strip down your skin. Look for ingredients like hyaluronic acid, panthenol, CICA, glycerin, snail filtrate, niacinamide etc. Don't forget to put your moisturizer on, look for the ones that will hydrate and deeply nourish the skin.  You can also incorporate oils in your routine, they will help with the moisture retention and keep your skin looking glowy and radiant. You can also incorporate acids into your routine, in order to help with the exfoliation of dead skin cells that can be an issue when having dry skin. Just be aware to not overuse them, you don't want to dry your skin up even more than it already is.

2. Dull skin - solution

In order to reveal newer briighter skin cells, we have to get rid of the dead skin cells that cause that dull complexion. You can do this by using mechanical or chemical exfoliants. I prefer the chemical ones since they are less stripping for my skin. If you choose to use a mechanical one make sure that the scrub is not too aggressive and hursh for the skin, rather choose a gentle one. Chemical exfoliators such as glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, salicylic acid or azelaic acid can improve the look of your complexion and make it more radiant and healthy. It can also improve the texture on the skin, if you have one. If you are new to acids please add them gradually into your routine and see how your skin reacts to them. Always start with low percentages and then, as your skin gets used to them, upgrade to higher ones. You can start by exfoliating once or twice per week. Vitamin C can also help with the skin dullness, so you can add a Vitamin C serum into your routine. It best works when applied in the mornings, followed by a SPF moisturizer. You can use in in the night time too.

3. Volume loss - sollution

The most important anti aging product is sun screen. That is mostly because premature aging is primarily caused by the UVA and UVB rays. That is why applying sunscreen is a must, and yes you need to apply it everyday, no matter if it is summer or winter. Volume loss comes as e result of lower skin production of collagen and elastin. So besides wearing your SPF now is the perfect time to add retinoids to your skin care routine, if you haven't incorporated them yet. Vitamin A derivative ingredients have been proven to improve the appearance of wrinkles, fight dark spots and even out skin tone. Retinoids work by increasing collagen formation, decreasing the breakdown of collagen and normalizing cell turnover. If you decide to add them to your routine do your research or consult a professional. It is best to start with OTC products that have lower percentages. The skin needs to adapt to retinoids, so add them wisely into your routine, since they can cause irritation and dry out your skin. When using a retinoid always moisturize your skin and keep your routine simple and nourishing. And remember, when using a retinoid at night, you must always apply your SPF in the mornings.

4. Cystic acne - solution

Do not over do it with the active ingredients. When getting acne we are always eager to get rid of them as quickly as possible and apply every product there is available that is meant to fight acne. Take into consideration that what worked for us in the past may not work for us now, since we are more prone to irritations and recover slower from any inflammation that may appear on the skin. Asking for professional help is always an option, and one of the best ones when it comes to cystic acne. Usually what helps with fighting acne are products that are formulated with salicylic acid, azelaic acid and retinol. Please do your research and consult with professional before committing to using any of these ingredients in your battle.

5. Irritates easily - solution

What you can do here is incorporate more gentle cleansers into your routine. If your skin gets irritated easily, try to use cleansers only at evening time.

6. Redness and flushing, Rosacea - solution

For rosacea I think less is more. Your routine needs to be simple and focus on a gentle skin care regimen. You should consult your doctor for a prescription treatment.

7. Hyperpigmentation - solution

Fading dark spots and acne scars can be a journey. Products formulated with active ingredients like retinol, azelaic acid, vitamin C, niacinamide can all help with hyperpigmentation and dark spots. Recently I have noticed great results with using an Azelaic acid 10% solution. Experiment and see what works best for your skin.

Кои производи/активни состојки да ги воведете во вашата рутина во 30-тите години?

 1. Сува кожа - решение

Вклучете хидратантни тонери во вашата рутина. Бидете внимателни, кога ги бирате тонерите секогаш имајте на ум дека во составот не треба да имаат алкохоли коишто дополнително ќе ја исушат кожата, туку да бидат формулирани со состојки коишто ќе ја нахранат, освежат и хидрираат вашата кожа. Барајте во составот да имаат состојки како хијалуронска киселина, пантенол, ЦИКА, глицерин, филтрат од полжав, нијацинамид и сл. Не заборавајте во рутината да користите крема којашто ќе биде богата со хранливи состојки и ќе овозможи длабинска нега и хидратација на кожата. Можете да воведете и масла во вашата рутина, тие ќе помогнат во задржување на влагата во кожата и ќе спречат транс епидермално губење на водата. Дополнително ќе ја направи вашата кожа сјајна и здрава на изглед. Дополнително можете да вклучите киселини во вашата рутина, со цел да придонесат до ексфолијација на мртвите клетки од површинскиот слој на кожата, коишто може да се акумулираат особено кај сув тип на кожа. Но внимавајте со нивното користење, претераното нанесување на киселини може да доведе до иритации и дополнително исушување на кожата.

2. Уморна кожа - решение

За да постигнеме освежен и осветлен тен, мора да се ослободиме од насобраните мртви клетки од површинскиот слој на кожата. Ова може да се постигне со користење на механички или хемиски пилинг. Мој прв избор се хемиските пилинзи, сметам дека се поприкладни за мојот тип на кожа. Ако се одлучите да користите механички пилинг треба да изберете производ којшто ќе биде нежен за вашата кожа и нема да предизвика мали микро повреди. Хемиските ексфолијатори како што се гликолната киселина, млечната, манделичната, салицилната и азелаичната киселина можат да го подобрат изгледот на вашиот тен и да го направат да изгледа освежено лицето со здрав сјај. Исто така помагаат во подобрување на текстурата на кожата, доколку ја имате. Ако сте почетници во користење на киселини,  додадавајте ги постепено во вашата рутина и анализирајте како вашата кожа реагира на нив. Секогаш започнете со помал процент на киселината. па постепено зголемувајте. За почеток ексфолирајте еднаш неделно, по потреба и два пати неделно. Витаминот Ц исто така може да придонесе до постигнување на освежен тен и враќање на сјајот и ведрината на лицето. Витамин Ц е одличен антиоксидант, па најдобро функционира кога се нанесува наутро, проследено со нанесување на крем со заштитен фактор. Секако дека можете да го вметнете и во вашата вечерна рутина.

3. Губење на волумен - решение

Најефикасен производ против тареење е кремата со заштитен фактор СПФ. Најголем причинител за предвремено стареење на кожата се штетните УВ зраци од сонцето, токму поради тоа нанесувањето на крем со заштитен фактор е задолжителен дел од утринската рутина секој ден од годината. Губењето на волуменот на кожата е резултат на намалено производство на колаген и еластин. Па затоа, покрај заштитниот фактор сега е совршениот период да ги воведете ретиноидите во вашата рутина, доколку сеуште не сте го направиле тоа. Дериватите на витаминот А е докажано дека помагаат во спречување на појава на бори и намалување на длабината на борите коишто веќе настанале, избледување на флеки и лузни од акни, изедначување на тенот. Ретиноидите поттикнуваат производство на колаген, го намалуваат степенот на разложување на колагенот и го нормализираат процесот на обнова на клетките. Ако решите да ги воведете во вашата рутина, претходно истражете или консултирајте се со професионалец. Најдобро е да започнете со користење на производи коишто се во слободна продажба и коишто имаат помал процент на ретинол во составот. Мора да дадете одредено време на кожата да се навикне на користење на ретиноиди, токму поради тоа воведувајте ги паметно во вашата рутина, особено затоа што можат да предизвикаат иритации и сушење на кожата. Кога користите ретиноиди во вашата рутина секогаш убаво хидрирајте и направете ја вашата рутина едноставна и хранлива. Запомнете, ретинол се користи навечер и обавезно наутро се нанесува крем со заштитен фактор. Ретиноиди не смеат да користат бремени жени и доилки, како и жени коишто во скора иднина планираат да забременат.

4. Цистични акни - решение

Не претерувајте со користењето на активни состојки. Секогаш кога се соочуваме со појава на акни, желбата да ги снема што побрзо не тера да ги нанесеме сите производи коишто ги имаме дома, а се наменети за борба со акни. Имајте на ум дека производите коишто функционирале совршено во нашите рани 20-ти сега можат да бидат иритантни за нашата кожа. Барањето на помош од професионалец е секогаш опција, можеби и најдобра во овој сллучај. Вообичаено она што помага во борбата со акни се производи коишто се формулирани со салицилна, азелаична киселина и ретинол. Ви препорачувам пред да нанесете било што на вашата кожа добро да истражите и да се консултирате со стручно лице.

5. Кожа склона кон иритации - решение

Кај кожа склона кон иритации треба многу да се внимава да не придонесуваме до дополнително оштетување на заштитната бариера на кожата. Затоа во рутината воведете нежни чистачи коишто нема дополнително да ја иритираат и исушат кожата. Ако сте навистина склони кон иритации користете чистач само во вашата ноќна рутина.

6. Црвенила, розацеа - решение

Кај розацеата моето мислење е дека помалку е повеќе. Сведете ја вашата рутина на минимални состојки и производи коишто ќе бидат нежни кон вашата кожа. Секогаш е добро да се консултирате со доктор којшто може да ви препише производи коишто можат да ја ублажат оваа состојба.

7. Хиперпигментација - решение

Избледувањето на темни дамки и лузни од акни иде се поспоро и потешко како што старееме. Производи формулирани со состојки како што се ретинол, азелаична киселина, витамин Ц, нијацинамид и сл. можат да помогнат во избледување на флеки и лузни од акни. Од неодамна ја вметнав азелаичната киселина во мојата рутина и забележав брзи позитивни резултати во избледување на флеки од акни и во побрзо заздравување на активните акни.

Skin care routine

What steps to consider incorporating in your skin care routine?

In our 30's we notice the first signs of aging caused by external factors and genetics. That is why we need to make some changes in our skin care routine and adapt to our new skin needs. In general you can consider adding hydrating toners, antioxidant serums, retinol, nourishing creams, SPF, masks and exfoliators, under eye cream and products that treat acne. Here are some examples of how your routine should look like:

Basic routine

 1. Gentle cleanser
 2. Cream with ceramides, hyaluronic acid, niacinamide
 3. SPF (only in the morning)

Intermediate routine

 1. Oil cleanser
 2. Gentle water based cleanser
 3. Cleansing pads with acids
 4. Hydrating toner
 5. Antioxidant serum in the morning/retinol inthe evening
 6. Cream with ceramides, hyaluronic acid, niacinamide
 7. SPF (only in the morning)

Advanced routine

 1. Oil cleanser
 2. Gentle water based cleanser
 3. Cleansing pads with acids
 4. Face mask
 5. Hydrating toner
 6. Exfoliating lotion/toner
 7. Antioxidant serum in the morning/retinol in the evening
 8. Under eye cream
 9. Cream with ceramides, hyaluronic acid, niacinamide
 10. SPF (only in the morning)

Кои чекори можете да ги воведете во вашата рутина за нега на кожа?

Во нашите триесети, ако не и порано, веќе ги забележуваме првите знаци на стареење коишто се јавуваат како резултат на надворешни фактори и генетиката секако. Токму поради ова треба да направиме одредени промени во нашата рутина со цел да се прилагодиме на новите потреби на нашата кожа. Во глобала можете да додадете хидратантни тонери, антиоксидантни серуми, ретинол, хранливи креми, СПФ, маски за лице и ексфолијатори, крем за околуочно подрачје и производи коишто ќе ви помогнат во борбата со акни. Еве неколку примери за тоа како вашата рутина би можела да изгледа:

Основна рутина

 1. Нежен чистач
 2. Крем со церамиди, хијалуронска киселина, нијацинамид
 3. СПФ (во утринската рутина)

Рутина со поголем број на чекори

 1. Маслен чистач (во ноќната рутина, двојно чистење)
 2. Нежен чистач на водена база
 3. Тупфери за чистење на лицето натопени во серум со активни состојки
 4. Хидратантен тонер
 5. Антиоксидантен серум наутро/ретинол навечер
 6. Крем со церамиди, хијалуронска киселина, нијацинамид
 7. СПФ (во утринската рутина)

Напредна рутина

 1. Маслен чистач (во ноќната рутина, двојно чистење)
 2. Нежен чистач на водена база
 3. Тупфери за чистење на лицето натопени во серум со активни состојки
 4. Маска за лице
 5. Хидратантен тонер
 6. Ексфолирачки тонер/лосион
 7. Антиоксидантен серум наутро/ретинол навечер
 8. Крем за околуочно подрачје
 9. Крем со церамиди, хијалуронска киселина, нијацинамид
 10. СПФ (во утринската рутина)

How does your routine looks like? What are your go to products and ingredients that you love using in your 30's?

I hope you liked this post and will find it helpful in planning out your skin care routine.

Како изгледа вашата рутина? Кои се вашите go to производи и состојки коишто и пријаат одлично на вашата кожа во триесетите години?

Се надевам дека ви се допадна овој пост и дека ќе ви помогне во понатамошното планирање на вашата рутина.

Ви праќам виртуелна гушка до следната онлајн дружба,

Xo, xo

Bojana

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top