Isntree Green Tea Fresh toner | Review

Isntree Green tea fresh toner

Isntree Green Tea Fresh Toner - not your typical k-beauty toner

I love K-beauty, especially their toners, which are usually very rich in texture, nourishing and hydrating. Today I write to you about the Isntree Green Tea Fresh Toner, which has a little bit of a different texture when it comes to K-beauty toners I am used to. Usually, they have more of a e gel-like viscous texture, but this one is watery and mattifying.

Ја обожавам корејската козметика, особено нивните тонер, коишто вообичаено се со богата текстура, хранливи и хидратантни. Затоа денес сакам да ви пишувам за Isntree Green Tea Fresh тонерот, кој е малку поразличен од корејските богати тонери на коишто сме навикнати. Вообичаено тие тонери имаат геласта вискозна текстура, за разлика од овој којшто е воденаст и матирачки.

Isntree fresh green toner

Ingredients and packaging

But first let's talk ingredients and packaging.

This toner comes in a 200 ml. plastic bottle that is slightly see-through so you are able to check the amount of toner that is left to use.  When it comes to the ingredients this toner is definitely an antioxidant booster. With its 80% of green tea leaf extract it is great in soothing and softening the skin. Additionally, in this formula we can find great plant-derived ingredients such as CICA, blueberry extract and licorice root, which soothe, calm and brighten the skin. It doesn’t have much of that hydrating and nourishing ingredients, it is more of a refreshing and mattifying toner that is perfect for oily, combination and blemish-prone skin.

Но за почеток, ајде да зборуваме за состојките и пакувањето.

Овој тонер доаѓа во пластично шише од 200 мл., кое е малку провидно, па имаме можност да бидеме во тек со количината којашто е потрошена. Кога станува збор за состојките, овој тонер е дефинитивно антиоксидантен бустер. Со своите 80% екстракт од лист на зелен чај, одличен е за смирување и омекнување на кожата. Дополнително, формулата е збогатена со растителни состојки како што е тигровата трева, екстрактот од боровинка и од сладок корен, коишто ја смируваат и осветлуваат кожата. Во својот состав не содржи многу состојки коишто ја даваат онаа богата хидратантна жичка на корејските тонери, повеќе е освежителен и матирачки тонер кој е совршен за масна, комбинирана и кожа склона кон појава на акни.

Green tea fresh toner texture

Texture, smell and how I use it

It has a very watery texture and feels very refreshing and cooling to the skin. It has slightly brownish color that reminds me of freshly made green tea. It has a slight herbal smell that comes from the green tea extract. I love the smell, since it is not overpowering and does not linger onto the skin for a long period of time. When applied on to the skin, it absorbs almost immediately.

If you are looking for more hydration, you can pair this toner with another toner/essence that is more hydrating. Because of the light and refreshing feeling it gives to my skin, I prefer using it in the mornings. At night I like using toners that are more hydrating and viscous in texture. I use it by applying it with a patting motion with the help of the palm of my hands, but if you prefer using a cotton pad, that will do too. As we get into the summer months, I think that this toner will be my go-to, especially because of the refreshing feeling it gives to my skin.

Текстура, мирис и начин на користење

Има воденеста текстура и дава чувство на свежина и ладење на кожата. Има кафеавкаста боја која што наликува на свежо подготвен зелен чај. Се забележува доза на хербален мирис кој доаѓа од екстрактот од зелен чај. Мене ми се допаѓа, не е премногу интензивен и не се задржува долго на кожата. Кога се нанесува на кожата се апсорбира речиси во моментот на нанесување.

Ако барате поголема хидратација, тогаш можете овој тонер да го комбинирате и со други побогати тонер или есенции. Прво ќе нанесете еден слој од тонерот со зелен чај кој ќе му даде една свежина на лицето и потоа ќе продолжите со нанесување на побогат тонер/серум. Токму поради лесното чувство што го дава на лицето, јас овој тонер најчесто го користам во мојата утринска рутина. Особено затоа што навечер секогаш бирам тонери коишто се повискозни и побогати. Го користам на тој начин што прво го загревам тонерот на дланките и потоа го нанесувам со тапкање на цело лице. На овој начин придонесувам до поубава апсорпција во кожата, но ако претпочитате да користите тупфери, може да се нанесе и на тој начин. Како што се приближуваме кон летните месеци, мислам дека овој тонер ќе биде мојот прв избор и наутро и навечер, токму поради освежителното чувство што и го дава на мојата кожа.

Who can use this toner?

Because of its light, non-sticky texture I think it would be perfect daily toner for oily, combination and acne prone skin types. For dry skin types, would work, but they may have to additionally boost the hydration by using a richer toner or serum as and additional step to this toner.

Кој може да го користи овој тонер?

Поради лесната нелеплива текстура, соодветен е за користење кај масна, комбинирана и кожа склона кон појава на акни. За сув тип на кожа, секако дека може да се користи но сметам дека кожата ќе бара дополнителен чекор за хидратација дали во форма на хидратантен тонер/есенција или серум.

Final opinion

It is a perfect antioxidant toner. With its high percentage of green tea extract it is not like many toners available out there. As we get into these warmer months I will definitely be using this toner on a daily basis since it is very lightweight and fast absorbing into the skin. It mattifies my oily t-zone so it is perfect for my combination skin, and it is one of my latest best purchases for sure.

You can find it on yesstyle.com and in Macedonia you can purchase it at skinaholics.mk

Конечно мислење

Овој тонер е совршениот антиоксидантен тонер. Со високиот процент на екстракт од зелен чај се издвојува од големиот избор на корејски тонери кои се достапни на пазарот. Како што влегуваме во потоплите месеци овој тонер со сигурност ќе го користам на дневна база. Ја матира мојата т-зона па е одличен додаток во мојата рутина за комбинирана кожа. Дефинитивно купување за коешто не се каам воопшто и го препорачувам на сите коишто сакате да вметнете зелен чај во вашата рутина и сакате лесни, нелепливи, освежителни тонери.

Кај нас во Македонија е достапен за нарачка на страната на Skinaholics.mk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top